.หากคุณสนใจ WeWork โปรดติดต่อเรา
Group Created with Sketch. Created with Sketch.

เรื่องราวนี้ยิ่งใหญ่กว่าการทำงาน

เรากำลังปฏิวัติวิธีการที่คนบนโลกทำงาน ใช้ชีวิต และเติบโตผ่านสายธุรกิจสามสายที่ต่างกัน ได้แก่ WeWork ซึ่งมีภารกิจที่จะสร้างโลกที่คนเราทำงานเพื่อสร้างสรรค์ชีวิต ไม่ใช่เพื่อเงินเพียงอย่างเดียว WeLive ซึ่งมีภารกิจที่จะทำให้ทุกคนไม่รู้สึกเหมือนอยู่คนเดียว และ WeGrow ที่มีภารกิจที่จะค้นพบและปลดปล่อยพลังเหนือมนุษย์ของเราแต่ละคน

การเรียนรู้ชีวิตไม่มีที่สิ้นสุด

เราเชื่อว่าคนเราต้องมีการเรียนรู้ชีวิตไปตลอดชีวิตและพัฒนาตนเองอยู่ตลอดเวลา

 • WeGrow มุ่งมั่นที่จะปลูกฝังพลเมืองทั่วโลกที่มีความสุขผ่านทางหลักสูตรที่มุ่งเน้นในด้านสติปัญญา ร่างกาย และจิตใจไปพร้อม ๆ กัน โดยเริ่มตั้งแต่ระดับปฐมวัยไปจนถึงอายุ 11 ปี
  WeGrow

  WeGrow มุ่งมั่นที่จะปลูกฝังพลเมืองทั่วโลกที่มีความสุขผ่านทางหลักสูตรที่มุ่งเน้นในด้านสติปัญญา ร่างกาย และจิตใจไปพร้อม ๆ กัน โดยเริ่มตั้งแต่ระดับปฐมวัยไปจนถึงอายุ 11 ปี

 • Flatiron School เป็นโรงเรียนสอนเขียนโปรแกรมฉบับเร่งรัดที่ช่วยให้ผู้เรียนเริ่มต้นอาชีพด้านการเขียนโค้ด Data Science และการออกแบบ UI/UX ด้วยการมอบทักษะด้านเทคนิคที่จำเป็นต้องใช้เพื่อความสำเร็จ และในท้ายที่สุดจะมีชีวิตที่ดีขึ้นจากการศึกษา
  Flatiron School

  Flatiron School เป็นโรงเรียนสอนเขียนโปรแกรมฉบับเร่งรัดที่ช่วยให้ผู้เรียนเริ่มต้นอาชีพด้านการเขียนโค้ด Data Science และการออกแบบ UI/UX ด้วยการมอบทักษะด้านเทคนิคที่จำเป็นต้องใช้เพื่อความสำเร็จ และในท้ายที่สุดจะมีชีวิตที่ดีขึ้นจากการศึกษา

Flatiron School

Flatiron School นำเสนอโปรแกรมวิศวกรรมซอฟต์แวร์ที่ครอบคลุมที่สุดในโลกโดยมีทางเลือกการชำระเงินที่ยืดหยุ่น

เรียนรู้เพิ่มเติม
97%

จากรายงาน NYC Immersive Job Outcomes ฉบับล่าสุดของ Flatiron พบว่า 97% ของนักเรียนที่กำลังหางานของ Flatiron School ที่มีข้อมูล ได้รับข้อเสนองานในระหว่างการจัดทำรายงานฉบับนี้ ซึ่งงานที่เสนอมีทั้งงานเต็มเวลาแบบมีเงินเดือน งานนอกเวลา งานรับเหมาตามสัญญา และตำแหน่งฝึกงานแบบมีค่าจ้าง

94%

จากรายงาน NYC Immersive Job Outcomes ฉบับล่าสุดของ Flatiron พบว่า 94% ของนักเรียนในโปรแกรมนักพัฒนาเว็บออนไลน์ (ตอนนี้เปลี่ยนชื่อเป็นวิศวกรรมซอฟต์แวร์ออนไลน์) ที่กำลังหางานของ Flatiron School ที่มีข้อมูล ได้รับข้อเสนองานในระหว่างการจัดทำรายงานฉบับนี้ ซึ่งงานที่เสนอมีทั้งงานเต็มเวลาแบบมีเงินเดือน งานนอกเวลา งานรับเหมาตามสัญญา และตำแหน่งฝึกงานแบบมีค่าจ้าง

dollar sign

ในปี 2019 Flatiron School ได้เปิดตัวโปแกรม Income Share Agreement ในบางสาขาเพื่อขยายโอกาสเข้าถึงโปรแกรมและสร้างสมดุลระหว่างค่าใช้จ่ายทางการศึกษากับรายได้ของผู้สำเร็จโปรแกรม

WeGrow

WeGrow เป็นการศึกษาแนวทดลองเชิงตระหนักรู้ที่ส่งเสริมการเจริญเติบโตทั้งทางจิตใจ ร่างกาย และสติปัญญาของเด็ก หลักสูตรเชิงบูรณาการที่ปรับให้เหมาะกับเด็กแต่ละคนของเราจะท้าทายและยกระดับเด็กในทุก ๆ ด้าน

เรียนรู้เพิ่มเติม
 • 50%+

  ชั้นเรียนรุ่นแรกที่มีนักเรียน 46 คนของ WeGrow ได้รับความช่วยเหลือด้านการเงิน

 • 6:1

  อัตราส่วนนักเรียนต่อครูของ WeGrow

การเชื่อมโยงในชีวิตจริง

Meetup เป็นแพลตฟอร์มในการค้นหาและสร้างชุมชนท้องถิ่น นอกจากนี้สมาชิกและทีมกลุ่มสมาชิกยังใช้อาคาร WeWork เพื่อสร้างสรรค์ชุมชนของตนเองผ่านกิจกรรมในชีวิตจริงอีกด้วย

เรียนรู้เพิ่มเติม
 • มากกว่า 100,000

  กิจกรรมในชุมชนที่ WeWork เตรียมการที่จะจัดขึ้นในปี 2019 ตั้งแต่กิจกรรมเพื่อสุขภาพไปจนถึงงานบรรยายและโอกาสในการสร้างเครือข่าย

 • 44 ล้าน

  สมาชิกของ Meetup

 • 330,000

  กลุ่ม Meetup

 • 84,000

  กิจกรรม Meetup ในแต่ละสัปดาห์ใน 2,000 เมืองจากกว่า 190 ประเทศ

ช่วยเหลือทหารผ่านศึกกับเส้นทางต่อไปในชีวิต

Veterans in Residence โดย WeWork ซึ่งได้รับการสนับสนุนโดย Bunker Labs เป็นความคิดริเริ่มระดับชาติ เรามอบพื้นที่ บริการ การให้ความรู้ด้านธุรกิจ และชุมชน ที่มุ่งช่วยเหลือสมาชิกที่เป็นทหารผ่านศึกและครอบครัวทหารค้นหาคนแบบเดียวกันและสร้างงานให้กับชีวิต

เรียนรู้เพิ่มเติม
 • 250

  ทหารผ่านศึกและผู้ประกอบการที่เป็นสมาชิกครอบครัวทหารซึ่งได้รับพื้นที่ การให้ความรู้ทางธุรกิจ และชุมชนในปี 2018

 • 30%

  ของธุรกิจที่เป็นของทหารผ่านศึกได้ขยายจำนวนพนักงานเต็มเวลาที่เพิ่มขึ้นในเวลาหกเดือนนับตั้งแต่เข้าร่วมโปรแกรม Veterans in Residence

 • 92%

  ของธุรกิจที่เป็นของทหารผ่านศึกได้รายงานว่ามีการขยายตัวของธุรกิจที่รวดเร็วยิ่งขึ้นภายในเวลาหกเดือนนับจากเข้าร่วมโปรแกรม Veterans in Residence

การสนับสนุนผู้ลีัภัยในชุมชนของเรา

WeWork Refugee Initiative สร้างโอกาสทางเศรษฐกิจให้แก่ผู้ลี้ภัยในชุมชนท้องถิ่นและชุมชนระดับโลก

shake hands
1,500

งานที่จะมอบให้ผ่านโครงการนำร่องผู้ลี้ภัยของ WeWork ที่ประกาศในปี 2017

พาร์ทเนอร์เด่น

"The We Company ได้ประจักษ์เห็นความขยันขันแข็ง ความสามารถ และสปิริตของผู้ลี้ภัย รวมไปถึงคุณค่าที่พวกเขาเหล่านี้นำมาสู่ตลาดงาน น่าปลื้มใจที่เห็นว่ามีคนเล็งเห็นศักยภาพอันยิ่งใหญ่ที่ผู้ลี้ภัยสามารถมีส่วนร่วมต่อธุรกิจ พร้อมสนับสนุนความสำเร็จอย่างต่อเนื่องของคนเหล่านี้ภายในบริษัท และเข้าใจว่าผู้ลี้ภัยจะตอบแทนชุมชนที่พวกเขาทำงานและอาศัยอยู่ได้อย่างไร"

- David Miliband ประธานและซีอีโอของคณะกรรมาธิการช่วยเหลือนานาชาติ

เรียนรู้เพิ่มเติม