.หากคุณสนใจ WeWork โปรดติดต่อเรา
Group Created with Sketch. Created with Sketch.

ยกระดับให้กับย่านชุมชนและเมืองต่าง ๆ

WeWork ส่งเสริมการเติบโตทางเศรษฐกิจในย่านชุมชนและเมืองต่าง ๆ ทั่วโลก

การสนับสนุนย่านชุมชนของเรา

เมื่อออฟฟิศ WeWork เปิดขึ้น จะนำโอกาสทางเศรษฐกิจมาสู่ย่านชุมชน WeWork แต่ละแห่งส่งผลกระทบทั้งทางตรงและทางอ้อมต่อชุมชนผ่านการจับจ่ายและการสร้างงาน

การเดินทางไปทำงานที่ยั่งยืนมากขึ้น

สมาชิก WeWork ช่วยลดปริมาณการปล่อยก๊าซคาร์บอนขณะเดินทางด้วยการใช้ขนส่งมวลชน เดิน และปั่นจักรยาน

76%

ของสมาชิก WeWork ทั่วโลกใช้บริการขนส่งมวลชนในรูปแบบที่ยั่งยืน (เดิน ปั่นจักรยาน รถสาธารณะ)

icon tokyo

โตเกียว

98% ของสมาชิก WeWork ใช้บริการขนส่งมวลชนในรูปแบบที่ยั่งยืน (เดิน ปั่นจักรยาน รถสาธารณะ)

40%

ของสมาชิกทั่วโลกที่เคยขับรถไปทำงานได้เปลี่ยนมาใช้การเดินทางในรูปแบบที่ยั่งยืนมากขึ้นนับตั้งแต่เข้าร่วม WeWork

ลอนดอน

89% ของสมาชิก WeWork ที่เคยขับรถไปทำงานได้เปลี่ยนมาใช้การเดินทางในรูปแบบที่ยั่งยืนมากขึ้นนับตั้งแต่เข้าร่วม WeWork

ความเห็นจากผู้เชี่ยวชาญ

การสร้างเครือข่ายเมืองใหญ่ทั่วโลก

"WeWork ได้สร้างโลกในชีวิตจริงที่เทียบได้กับแพลตฟอร์มดิจิทัล ซึ่งสร้างสรรค์คุณค่าด้วยการผสานดีไซน์เข้ากับพื้นที่จริงซึ่งทำให้เกิดเป็นความเชื่อมโยงเครือข่ายทั้งในระดับบุคคลและระดับองค์กร เครือข่ายบริษัทและผู้ประกอบการทั่วโลกของ WeWork ช่วยให้สมาชิกสร้างคุณค่าและใช้ประโยชน์จากการแพร่ขยายทางเศรษฐกิจนี้ทั้งในชุมชนท้องถิ่นของตัวเองและในเมืองต่าง ๆ ทั่วโลก

ดร. อรุณ ซันดารัช (Arun Sundararajan)
อาจารย์ด้านธุรกิจที่มหาวิทยาลัย NYU ผู้เขียน The Sharing Economy

icon globe

โดยเฉลี่ยแล้ว องค์กรที่เป็นสมาชิกขนาดใหญ่ที่สุด 25 อันดับแรกมีสมาชิกอยู่ใน 10 เมืองทั่วโลกเป็นอย่างน้อย

icon chart

49% ของสมาชิกแบบองค์กรทั่วโลกกล่าวว่า WeWork ช่วยตนในการเข้าสู่ตลาดใหม่ ๆ

WeWork ช่วยเหลือเมืองต่าง ๆ ด้วยการกระตุ้นการสร้างสรรค์นวัตกรรมและเร่งการเติบโตของธุรกิจขนาดเล็ก

ธุรกิจขนาดเล็กและบริษัทที่มีการเติบโตสูงถือเป็นกระดูกสันหลังของเศรษฐกิจที่ดี WeWork เป็นบ้านของธุรกิจที่ล้ำสมัยและมีนวัตกรรมสูงสุดของโลก

 • 1 ใน 8

  ผู้ประกอบการใหม่ในเมืองใหญ่ ๆ ของสหรัฐฯ เป็นสมาชิก WeWork

 • 22%

  อัตราการเติบโตโดยเฉลี่ยของบริษัทขนาดกลางและขนาดเล็กที่เป็นสมาชิก WeWork เทียบกับอัตราการเติบโตของตำแหน่งงาน 1.7% ในตลาด WeWork ทั่วโลก

 • 83%

  ในเมืองใหญ่ของสหรัฐฯ 83% ของสมาชิก WeWork อยู่ในเศรษฐกิจนวัตกรรมเทียบกับ 15% ซึ่งไม่ได้เข้าร่วม WeWork 76% ของสมาชิกทั่วโลกอยู่ในเศรษฐกิจนวัตกรรม

 • 3.1%

  ของคนทำงานในเศรษฐกิจนวัตกรรมในสหรัฐฯ เป็นสมาชิกของ WeWork

ทั้งหมดนี้รวมกันส่งผลช่วยกระตุ้นการเติบโตทางเศรษฐกิจ

เศรษฐกิจ WeWork ช่วยขยายเศรษฐกิจอันทรงพลังให้กับเมืองต่าง ๆ โดยอัดฉีดเงินนับพันล้านเข้าไปในระบบเศรษฐกิจท้องถิ่นตลอดจนช่วยกระตุ้นการเติบโตทางการเงิน

 • 1.7 เท่า

  โดยเฉลี่ยทั่วโลก สมาชิก WeWork แต่ละรายช่วยส่งเสริมงานเพิ่ม 0.7 ตำแหน่งในเศรษฐกิจท้องถิ่นทุกแห่ง

 • 2.2 เท่า

  ในสหรัฐฯ สมาชิก WeWork แต่ละรายช่วยส่งเสริมงานเพิ่ม 1.2 ตำแหน่งในเศรษฐกิจท้องถิ่นทุกแห่ง

 • $123.7 พันล้านดอลลาร์

  การมีส่วนร่วมใน GDP ทั่วโลกทั้งทางตรงและทางอ้อม ถ้าเทียบเศรษฐกิจ WeWork เป็นเมืองหนึ่ง GDP ของเราจะเทียบเท่ากับเมืองอย่างแวนคูเวอร์ ดับลิน หรือออสติน

chart
chart
680 แสน

ตำแหน่งงานที่เศรษฐกิจ
WeWork ส่งเสริม

ลอสแอนเจลิส แคลิฟอร์เนีย

ลอสแอนเจลิส แคลิฟอร์เนีย

80% ของสมาชิก WeWork ในลอสแอนเจลิสอยู่ในเศรษฐกิจนวัตกรรม

สิงคโปร์

สิงคโปร์

90% ของสมาชิก WeWork ในสิงคโปร์อยู่ในเศรษฐกิจนวัตกรรม

เม็กซิโกซิตี้

เม็กซิโกซิตี้

73% ของสมาชิก WeWork ในเม็กซิโกซิตี้อยู่ในเศรษฐกิจนวัตกรรม

นิวยอร์ก นิวยอร์ก

นิวยอร์ก นิวยอร์ก

เศรษฐกิจของ WeWork มีส่วนร่วมใน GDP คิดเป็น 19.67 พันล้านดอลลาร์ และโดยรวมแล้วเราสนับสนุน 31.53 พันล้านดอลลาร์ (19.67 พันล้านดอลลาร์โดยตรง และ 11.86 โดยทางอ้อม) ของ GDP ของเมือง

ด้วยการร่วมมือกัน เรากำลังช่วยให้เมืองของเรายั่งยืนยิ่งขึ้น

เราสามารถสร้างผลกระทบที่มีนัยสำคัญซึ่งส่งผลดีต่อสิ่งแวดล้อมและคนรุ่นหลังได้หลากหลายวิธี ตั้งแต่วิธีที่เราเลือกใช้ในการเดินทางไปจนถึงอาหารที่เราเสิร์ฟและวิธีการให้บริการ

icon plant
2023

อนาคตแห่งการชดเชยคาร์บอน WeWork ตั้งมั่นที่จะทำการชดเชยคาร์บอนอย่างเต็มที่ภายในปี 2023 การปล่อยคาร์บอนที่มาจากการเดินทางเพื่อการทำงานของ WeWork ทั้งหมดมีการชดเชยด้วยการบริจาคเงินให้กับโครงการ Envira Amazonia ของ Carbonfund.org ของ Carbonfund.org

การพัฒนาพื้นที่เมืองที่ยั่งยืนมากขึ้น

WeWork ใช้พื้นที่อย่างมีประสิทธิภาพมากกว่าออฟฟิศทั่วไปถึง 2.5 เท่า เราจึงมีพื้นที่ให้กับผู้คน ธุรกิจ และงานใหม่ ๆ มากขึ้น การใช้พื้นที่อสังหาริมทรัพย์อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นจะช่วยลดปริมาณการปล่อยก๊าซคาร์บอนของเมือง และทำให้ผู้คนได้ทำงานใกล้บริการขนส่งมวลชนมากขึ้น เป็นการนำพื้นที่ในย่านชุมชนต่าง ๆ มาใช้ประโยชน์โดยไม่ต้องมีการก่อสร้างเพิ่มเติม

WeWork ลดความจำเป็นในการปรับปรุงโครงสร้างอสังหาริมทรัพย์ในเชิงพาณิชย์ทั่วโลกได้ประมาณ 6.3 ล้าน ตร.ม.

68 ล้าน

WeWork ลดความจำเป็นในการปรับปรุงโครงสร้างอสังหาริมทรัพย์ในเชิงพาณิชย์ทั่วโลกได้ประมาณ 6.3 ล้าน ตร.ม.

เมตริกตันคือปริมาณคาร์บอนที่ช่วยลดได้จากการปรับปรุงอาคารเชิงพาณิชย์แทนที่จะต้องสร้างพื้นที่ WeWork ใหม่

1.75 ล้าน

เมตริกตันคือปริมาณคาร์บอนที่ช่วยลดได้จากการปรับปรุงอาคารเชิงพาณิชย์แทนที่จะต้องสร้างพื้นที่ WeWork ใหม่

การใช้พื้นที่อย่างคุ้มค่าของเราส่งผลเทียบเท่ากับการนำรถ 380,000 คันออกจากท้องถนน

380,000

การใช้พื้นที่อย่างคุ้มค่าของเราส่งผลเทียบเท่ากับการนำรถ 380,000 คันออกจากท้องถนน

WeWork ลดการใช้พลาสติกแบบใช้ครั้งเดียวทิ้งในการทำงานประจำวัน ซึ่งช่วยลดพลาสติกได้เกือบ 1.8 ล้าน กก. ต่อปี

4 ล้าน

WeWork ลดการใช้พลาสติกแบบใช้ครั้งเดียวทิ้งในการทำงานประจำวัน ซึ่งช่วยลดพลาสติกได้เกือบ 1.8 ล้าน กก. ต่อปี

เรากำลังเริ่มต้นไปด้วยกัน

ด้วยชุมชนนานาชาติที่ประกอบด้วยสมาชิกกว่า 4 แสนราย The We Company กำลังสร้างแพลตฟอร์มในชีวิตจริงระดับโลกแห่งแรกที่ออกแบบมาเพื่อรวบรวมผู้คนที่ต้องการใช้ชีวิตอย่างมีความหมาย